Fietsverzekeringen


Premies fietsverzekeringen voor stadsfietsen 2013

Voor het vergelijken van de premies van de verschillende verzekeringsmaatschappijen voor normale fietsjes gaan we uit van het volgende:Gewone fietsen / stadsfietsen
Dekking diefstal schade en diefstal
Tijdsduur 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar
Meeus     113,25         145,56   242,60
Meeus + ANWB pechhulp     160,44         192,75   321,25
ANWB     149,71         175,59   245,38
ANWB+chip     127,19         148,58   208,24
ANWB+lid.     142,22         166,81   233,11
ANWB+lid.+ chip     120,83         141,15   197,82
Univé               166,85    
Univé met chip               144,79    
Unigarant (nieuwe fiets)     132,90   221,50     170,82   329,70
Unigarant (gebruikte fiets)     132,90   221,50     170,82   329,70
London     149,71         175,59   245,38
London+chip*     127,19         148,58   208,24
De Europeesche Alleen verkrijgbaar via intermediairs
Enra     149,-         186,-    
Enra+chip     132,-         165,-    
Helepolis (via speciaalzaak)     143,00         179,-    
Helepolis + chip (via speciaalzaak)     121,00         151,-    
Helepolis (via Halfords)     152,00         169,-    
Orion Direct OrionDirect neemt vanaf 1 januari 2013 geen nieuwe klanten meer aan
* London + chip geeft recht op een korting. Deze korting hangt af van het soort fiets e.d.

** De Europeesche+chip levert als voordeel dat het 'Eigen risico' gelijk is aan 0 !


Tot zover de prijzen, inclusief de poliskosten. Deze kunnen iets afwijken, bijvoorbeeld bij de Europeesche is dit 3,50 en bij Unigarant. 5,00 euro. Tevens geldt voor alle bedragen dat de assurantiebelasting die over de poliskosten wordt verrekend 7,5% bedraagt en dat deze nog niet in de vermelde premies is opgenomen.

Wat valt er op bij de verschillende verzekeraars?

Enerzijds heeft dit misschien te maken met het proces van standaardisatie, waarbij slechts een gering aantal vormen van het verzekeringsprodukt in de etalage verschijnen, teneinde voor de verzekeraar een efficiente bedrijfsvoering op te leveren. Anderzijds heeft dit kleine assortiment misschien ten doel om overzichtelijkheid en helderheid over dit produkt te bieden aan de verzekerden.

Natuurlijk wil de verzekeraar zijn klanten een zo'n compleet mogelijk pakket verzekeringen aan kunnen bieden. Hier wordt dan ook op ingespeeld door de verzekeraar: Immers er zijn zeer veel verzekerden die hun hele hebben en houden bij een en dezelfde verzekeraar hebben weten onder te brengen. Voor een verzekeraar mede een reden temeer om een (op het eerste gezicht wellicht minder interessant) verzekeringsprodukt in een beperkte variant van deze verzekering aan hun klanten aan te kunnen bieden, om hiermee ook dit 'graantje' en passant mee te kunnen pikken.

Soms vormt zo'n eenvoudige fietsverzekering zelfs de basis voor een steeds verder uitbreidend pakket aan verzekeringen bij dezelfde verzekeraar. Bottom line is eigenlijk dat het de moeite loont om te shoppen........en niet alleen met de fietsverzekering.