Fietsverzekeringen


Bereken direct de premie voor een Meeus fietsverzekering

Meeus fietsverzekering voor elektrische fietsen

Meeus biedt de fietsverzekering voor onbepaalde tijd aan, maar om de looptijden van de fietsverzekeringen te kunnen vergelijken met de te betalen premies van de andere aanbieders die in de tabel zijn opgenomen, gebruiken wij voor deze vergelijking vaste looptijden aan van 3 en van 5 jaar.Dekking

U kunt een Meeus Fietsverzekering voor uw elektrische fiets afsluiten met twee verschillende vormen van dekking:

  1. De fietsverzekering tegen diefstal, waarbij tot drie jaar na de koop van de fiets een vergoeding van de aankoopwaarde geldt. Het volgende wordt dan verzekerd bij diefstal:
    • Schade als gevolg van een poging tot diefstal, en
    • schade aan de fiets wanneer de fiets eventueel wordt terug gevonden.
  2. De fietsverzekering tegen diefstal en beschadiging, waardoor uw fiets niet alleen wordt verzekerd tegen diefstal, maar ook tegen beschadiging.
    • Schade zoals die bij verzekering onder de voorwaarde hierboven met betrekking tot diefstal is ontstaan en
    • schade aan de fiets zoals die is ontstaan door een aanrijding, een val of andere plotselinge en onvoorziene van buiten komende gebeurtenissen

Eigen risico

Het eigen risico is bij Meeus in geval van schade aan een elektrische fiets € 25. Bij diefstal is er geen eigen risico.

Vaststelling schadevergoeding

fietsverzekering nodig? Vergelijk fietsverzekeringen eerst!

De schadevergoeding is gebaseerd op basis van de het verzekerd bedrag en vanaf de aankoopdatum van de fiets en wordt naar mate de fiets ouder wordt afgebouwd, waarbij:

Wanneer de verzekering via de rijwielhandelaar is afgesloten dan zal in de eerste drie jaar van de verzekering de schadevergoeding in natura plaats vinden.

Verplichtingen voor de verzekerde bij schade

In geval van schade door diefstal moeten de volgende zaken kunnen worden overgelegd en opgestuurd:

Bovendien heeft de verzekerde de plicht om alle voorzorgen te nemen ter voorkoming van verlies of schade door zorgvuldig met de sleutels om te gaan en deze goed te bewaren en bij vervanging van een slot of verlies van een sleutel hiervan melding te doen bij de verzekeraar. Extra sleutels en duplicaatexemplaren mogen alleen bijgemaakt worden door de fabrikant van het slot. Tevens dient de verzekerde er voor te zorgen dat de fiets is voorzien van een ART goedgekeurd slot, waarvan merk en sleutelnummer aan de verzekeraar zijn opgegeven. (Voor een lijst van ART-goedgekeurde sloten zie: www.stichtingart.nl

Fietsverzekering opzeggen

De fietsverzekering voor uw elektrische fietswordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd per de eerstkomende premievervaldag zoals die op het polisblad staat aangegeven. Het is misschien wel handig om deze premievervaldag even te controleren alvorens besloten wordt tot het afsluiten van deze fietsverzekeringspolis. Tevens kan dit opzeggen geschieden nadat de verzekering is verlengd, en wel op ieder moment. De premie die daardoor teveel is betaald zal, na aftrek van administratiekosten, worden geretourneerd.


Ga naar de website van Meeus Fietsverzekering